Chinese traditional English German Russian Serbian

O našoj kompaniji

Kompanija MicroFinance Consulting posvećena je maksimiziranju vrednosti za svakog klijenta i uspešnom okončanju svakog posla u okviru koga posluje. Naš pristup je trajno usmeren ka potpunom zadovoljavanju potreba klijenta i opravdanju poverenja koje su nam ukazali. Težeći stalnom razvoju, adekvatnom uobličavanju i prilagođavanju svojih usluga potrebama klijenata, naša kompanija posvećena je uspostavljanju i održavanju dugoročne saradnje sa sadašnjim i budućim klijentima. Uvereni smo da je negovanje takvih odnosa od suštinske važnosti kako za poslovne uspehe kompanija i investitora sa kojima sarađujemo, tako i za dalji razvoj ovdašnjeg investicionog ambijenta, finansijskog tržišta i svih aktera na njemu. Misija kompanije MicroFinance Consulting je da svojim radom pruži trajan doprinos razvoju finansijskog, investicionog i privrednog ambijenta u Srbiji.

Naša namera je da klijentima u Srbiji omogućimo lakše i sigurnije poslovanje, što bolju procenu poslovnih rizika, pouzdanije sagledavanje investicionih mogućnosti, kao i jednostavnije realizovanje njihovih poslovnih zamisli.

No Internet Connection