Chinese traditional English German Russian Serbian

Saradnja naše kompanije sa FEFA fakultetom

FEFA fakultet logo
MFG logo

MicroFinance Consulting je kompanija koja se prevashodno bavi savetovanjem pravnih lica iz oblasti finansija i poslovnog planiranja. Posvećena je maksimiziranju vrednosti za svakog klijenta i uspešnom okončanju svakog posla u okviru koga posluje. Naš pristup je trajno usmeren ka potpunom zadovoljavanju potreba klijenta i opravdanju poverenja koje su nam ukazali. Težeći stalnom razvoju, adekvatnom uobličavanju i prilagođavanju svojih usluga potrebama klijenata, naša kompanija posvećena je uspostavljanju i održavanju dugoročne saradnje sa sadašnjim i budućim klijentima. Uvereni smo da je negovanje takvih odnosa od suštinske važnosti kako za poslovne uspehe kompanija i investitora sa kojima sarađujemo, tako i za dalji razvoj ovdašnjeg investicionog ambijenta, finansijskog tržišta i svih aktera na njemu. Misija kompanije MicroFinance Consulting je da svojim radom pruži trajan doprinos razvoju finansijskog, investicionog i privrednog ambijenta u Srbiji.

MicroFinance Consulting DOO i FEFA Fakultet (Fakultet za Ekonomiju, Finansije i Administraciju), pri Univerzitetu Metropolitan, su u martu 2021. godine potpisali Sporazum o poslovnoj saradnji sa ciljem da se studentima Univerziteta omogući sticanje praktičkog znanja iz oblasti finansija. Potpisnici Sporazuma ugovorili su ostvarenje partnerskih odnosa u sledećim oblastima:

 

Formiranje programa studentskih praksi, praćenja rada studenata i formiranje programa zapošljavanja u skladu sa mogućnostima i poslovnim aktivnostima Kompanije, i to:

 • Studentske prakse za studente FEFA na osnovnim akademskim studijama u minimalnom trajanju od dve nedelje, tokom cele godine.
 • Studentske prakse za studente FEFA na master akademskim studijama u minimalnom trajanju od mesec dana, tokom cele godine.
 • Organizovanje gostujućih predavanja i prezentacija od strane delegiranih članova Kompanije, a u dogovoru sa Fakultetom;
 • Realizacija zajedničkih radionica i saradnja sa studentima i predstavnicima studentskih organizacija;
 • Formiranje programa stipendiranja master i doktorskih radova za teme koje doprinose poslovnim aktivnostima Kompanije;
 • Mogućnost organizovanja terenske nastave studentima Fakulteta, u vidu posete Kompanijskim prostorijama ili odvojenim pogonima;
 • Mogućnost dobijanja preporuka iz baze podataka sa biografijama diplomaca, apsolvenata i studenata četvrte godine u saradnji sa Centrom za karijerno vođenje i savetovanje FEFA;
 • Akademsko usavršavanje na akademskim programima Fakulteta, kao i organizacija obuka za zaposlene u Kompaniji, u skladu sa potrebama Kompanije.

Kroz program studentskih praksi, polaznici će imati mogućnost da ostvare interakciju sa privrednicima, sagledaju njihove potrebe, odnosno da rade na realizaciji istih.

Pored navedenih aktivnosti student će moći da upoznaju i steknu praktična znanja iz sledećih oblasi:

 • Registracija firme - registracija privrednog društva
 • Registracija preduzetničke radnje
 • Registracija poljoprivrednig gazdinstva
 • Start Up krediti, načini i mogućnosti dobijanja istih
 • Izrada Business plana – poslovnog plana
 • Izrada finansijske analize
 • Realizacija subvencija kod ministarstva poljoprivrede
 • Savetovanje iz oblasti bankarstva
 • Finansijsko savetovanje
 • Investicioni krediti
 • Projektno finansiranje

Nadamo se da će praktična znanja koje budete stekli tokom trajanja stručne prakse, imati pozitivne efekte u Vašem daljem radu I usavršavanju.

Vidimo se!

No Internet Connection