Chinese traditional English German Russian Serbian

Finansijsko savetovanje iz oblasti bankarstva za fizička lica

S obzirom da smo se tokom 2020. i 2021. godine suočili sa globalnom pandemijom COVID 19 , mnogi sektori u bankama promenili su svoj način rada. Zaposleni u bankama imali su mogućnost da svoje poslovne aktiivnosti obavljaju izvan poslovnog prostora banke odnosno, u svom privatnom okruženju, opredelili su se za takav način rada. Poslovne banke bile su jedne od prvih institucija koje su počele da primenjuju ovakvu metodu rada, sa kojom su nastavili  tokom 2021. godine.fin savetovanje

Mogućnost rada od kuće smanjio je mogućnost protoka informacija od strane zaposlenih u bankama ka zainteresovanim klijentima. Umanjena je korisna uluga bankarskog savetovanja usled promene radnog okruženja zaposlenih u bankama, odnosno neobavljanja poslovnih aktivnosti bankara u filijalama i ekspoziturama. Građanima je mogućnost dolazka do adekvatnih informacija o najboljem izboru bankarskog prizvoda, mogućnostima i načinima zaduživanja u toku prethodne i ove godine  značajno smanjen. Naime, trenutno veoma mali broj bankarskih službenika, odnosno kreditnih savetnika je fizički prisutno u prostorijama banke, a kod kojih bi fizičko lice moglo da zakaže sastanak i dobije informacije o kreditima. Direktna komunikacija koja se odvija “face to face” a ne telefonskim putem daje veće mogućnosti i bolje razumevanje “šta je druga strana htela reći”. Skraćivanje razgovora i za bankara nepotrebno vođenje i objašnjavanje ponekad može da bude kontraproduktivno za Vas kao potencijanog korisnika usluge. Možda ćete zbog manjka informacija ili nerazumevanja toga “šta je bankar hteo da kaže” doneti pogrešnu odluku zbog pogrešnog izbora ili banke ili usluge koju planirate da koristite.

Ukoliko planirate da kupite stambeni prostor – kuću ili stan ili obezbedite dodatna novčana sredstva, a informacije koje imate na raspolaganju Vam nisu dovoljne odnosno u potpunosti jasne, pozovite nas i zakažite sastanak, a mi ćemo Vam dati sve neophodne informacije i usmeriti Vas ka najboljem izvoru finansiranja Vaših potreba. Možemo da Vam pomognemo prilikom izbora finansijske institucije – banke koja nudi najpovoljnije uslove, odnosno savetovati Vas kako da pravilno izaberete i iskoristite bankarsku uslugu.

2Prilikom donošenja odluke o vrsti i načinu zaduživanja zainteresovana lica žele da se dobiju savet od strane stručnog lica koje ili radi na određenim pozicijama u bankama, ili drugim finansijskim isntitucijama, međutim sve češće zainteresovani građani nisu u mogućnosti da sa takvim licem stupe u kontakt u samoj banci, odnosno vrlo često prilikom pozivanja banke telefonskim putem potencijani klijent bude preusmeren na Call centar, koji s obzirom da svoj delokrug rada nije u mogućnosti da pruži detaljnije i opširnije informacije o traženoj bankarskoj usluzi, odnosno nisu u mogućnosti da pruže odgovore na specifična pitanja, već se isključivo baziraju na uopšetene informacije. Ukoliko želi više informacija, potencijalnom klijentu, odnosno pozivocu budu date instrukcije za pristup sajtu, na kome sam mora da istražuje o mogućonstima zaduženja. U navedenoj situaciji dizička lica mogu biti suočena sa nizom stučnih termina I iskazanih pokazatelja koji im ne olakšavaju donošenje odluke, već samo dovodi klijenta do novih nerazjašnjenih pitanja.

Naš cilj je da fizičkim licima omogućimo savetodavne usluge koje su u mogućnosti da dobiju i kod poslovnih banaka ili drugih finansijskih institucija, čije usluge planiraju da koriste, s tom razlikom što smo mi u mogućnosti da izdvojimo vreme i da damo pojašnjenja na sve naše predloge i sugestije, posmatrajući poslovanje svih banaka i usluga koje nude a sa druge strane savetovanje dajemo na osnovu potrebe samog klijenta.

Svrha finansijskog savetovanja iz oblasti bankarstva je pomoć građanima da izaberu adekvatnu bankarsku uslugu  i poslovnu banku kod koje mogu da se zaduže po najpovoljnijim uslovima, odnosno pod uslovima koji u najvećoj meri odgovaraju planiranim aktivnostima. Veoma je važno pravilno izabrati vrstu bankarskog proizvoda,  a koji je u skladu sa Vašim potrebma i ciljevima.

Odluku o zaduženju dodatno otežava i različita ponuda kredita, odnosno uslova istih u različitim poslovnim bankama, koje se u najvećoj meri odnose na kamatne stope, valute u kojima građani mogu da se zaduže, odnosno vezivanje kreditnog zaguženja za EURIBOR ili BELIBOR.

 

Vrste kredita koje plasitraju domaće poslovne banke, a dostupne su fizičkim licima su sledeće:

 • Stambeni krediti
 • Keš krediti
 • Namenski krediti
 • Krediti za refinansiranje
 • Kreditne kartice
 • Dozvoljen minus

Sve vrste kredita sa svojim specifičnostima podložni su promenama u smislu dužine zaduženja – broja godina na koje fizičko lice može da se zaduži, u zavisnosti od trenutne situacije na tržištu,

Finansijsko savetovanje iz oblasti bankarstva za fizička lica odnosno značaj ovakvog savetovanja kod stambenih kredita izražena je u smislu dužine trajanja kredita (broja godina na koje se fizičlo lice zadužuje) s obzirom da uz savete stručnih lica u određenoj meri možete da prevaziđete potencijalne rizike. Kratkoročni – kreš krediti specifični su po plasiranju prosečno manje sume novčanih sredstva od prethodno pomenutih stambenih kredita, po jednom klijentu, uz kamatne stope koje su najčešće veće od kamata po kojima možete da se zadužite prilikom kupovine stambenog prostora iz kredita banke.

Najčešća pitanja koja su nam postavljena od strane naših klijenata – fizičkih lica, su sledeća:

 • Na koliko godina mogu da se zadužim za stambeni kredit?
 • Koliko će kredit na kraju da me košta?
 • Po kojoj kamatnoj stopi je bolje da se zadužim, fiksnoj ili varijabilnoj?
 • Da li je bolje da se zadužim u dinarima ili eurima?
 • Da li se stambenim kreditom može finansirati kupovina stana u objektu koji je u izgradnji?
 • Da li se stambenim kreditom može finansirati izgradnja montažne kuće?
 • Kako mogu da finansiram dobijanje dozvola koje su mi neophodne prilikom izgradnje stambenog prostora?
 • Koliko mogu da se zadužim na moju zaradu za stambeni kredit?
 • Koliko mogu da se zadužim na moju zaradu za keš kredit?
 • Šta je EURIBOR? Kada se javlja i kako utiče na moje zaduženje?
 • Šta je BELIBOR? Kada se javlja i kako utiče na moje zaduženje?
 • Na koliko godina je moguće uzeti keš kredit?
 • Da li je bolje da se zadužim u banci u kojoj imam otvoren tekući račun ili u nekoj drugoj poslovnoj banci?
 • Kada je isplativo kredit isplatiti prevremeno?

 Za ova i sva druga pitanja Vam stojimo na raspolaganju! Pozovite nas na kontakt telefon naznačen na našem sajtu, ili nam se obratite putem maila.

No Internet Connection