Chinese traditional English German Russian Serbian

Projekti

ipard

Projekti

MicroFinance Consulting bavi se prevashodno izradom poslovnih – biznis planova, EU projekata, studija izvodljivosti i isplativosti. MFC ima značajna iskustva u pisanju poslovnih planova i projekata za fondove EU. Ostvarili smo uspešnu saradnju sa nekoliko fondova i međunarodnih organizacija iz EU, kao i sa ministarstvima Republike Srbije. MFC će za Vašu kompaniju obaviti svu neophodnu pripremu za izradu poslovnog (biznis) plana ili projekta za fondove EU. IPA i IPARD projekti.


MFC svojim klijentima pruža uslugu izrada poslovnog plana odnosno izrada business plana i projekata za sve poslovne oblasti:
1. poslovni plan – business plan za poljoprivredu (zemljoradnja i stočarstvo)
2. poslovni plan – business plan za tehničke i tehnološke delatnosti
3. Projekti za IPA fondove (za opštine i NVO)
4. Projekti za IPARD II fondove
Kvalitetan poslovni plan – biznis plan neophodan je prilikom započinjanja svakog novog posla ili proširenja i unapređenja postojećih poslovnih aktivnosti kao i prilikom podnošenja kreditnih zahteva ili traženja sredstava koje nude nebankarske finansijske institucije (domaći i strani fondovi, fondovi evropske unije i dr.)

Bespovratna sredstva ipard II

Infrmacije date u tekstu ispod su informativnog karaktera i podložne su promenama u trenutku objave Javnog poziva za sve mere programa.
BESPOVRATNA SREDSTVA IPARD II je program Evropske unije koji predstavlja Instrument za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja - dostizanje evropskih standarda i podizanje konkurentnosti. Program je odobren i do EU i od strane R.Srbije.
Program donacija se realizuje preko Ministarstva poljoprivrede - Uprave za agrarna plaćanja.
Konkursi za donacije se raspisuju jednom godišnje. Ukupan budžet je 229.970.558 EUR.


Programi IPARD fonda


 1. IPARD MERA 1: Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – nabavka traktora (IPARD traktori)
  Ukupan budžet je 101.386.667 EUR
  Investicije se odnose na 4 sektora:
  - Proizvodnja mleka
  - Proizvodnja mesa
  - Proizvodnja voća i povrća
  -Ostalih useva
  IPARD podsticaji utvrđuju se u procentualnom iznosu od vrednosti prihvatljivih troškova investicije umanjenom za iznos poreza na dodatu vrednost, i to:
  1) 60% od ukupnih prihvatljivih troškova, ili
  2) 65% od ukupnih prihvatljivih troškova - ako je korisnik lice iz člana 3. stav 1. tač. 1) i 2) ovog pravilnika koje je mlađe od 40 godina na dan donošenja odluke o odobravanju projekta;
  3) 70% od ukupnih prihvatljivih troškova - ako je mesto investicije u planinskim područjima u skladu sa posebnim propisom kojim se određuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.
  Vrednost prihvatljivih opštih troškova ne može preći iznos od 12% od vrednosti prihvatljivih troškova predmetne investicije.
  Korisnik ostvaruje IPARD podsticaje, bez obzira na ukupnu vrednost investicije, u okviru sledećih granica:
  1) za sektor voća, sektor povrća i sektor ostalih useva u iznosu od 5.000 do 700.000 evra;
  2) za sektor mleka i sektor meso u iznosu od 5.000 do 1.000.000 evra.

Neprihvatljivi troškovi IPARD:

1) poreze, uključujući PDV;
2) carine, uvozne i druge dažbine;
3) kupovinu, zakup ili lizing zemljišta i postojećih objekata, bez obzira na to da li će lizing rezultirati promenom vlasništva;
4) kazne, finansijske penale i sudske troškove;
5) troškove poslovanja;
6) polovnu mehanizaciju i opremu;
7) bankarske troškove, troškove garancija i slične troškove;
8) troškove konverzije, troškove i gubitke u pogledu kursne razlike u vezi sa IPARD namenskim računom, kao i druge čisto finansijske troškove;
9) doprinose u naturi;
10) troškove održavanja, amortizacije ili zakupa;
11) nabavku predmeta investicije putem lizinga, kompenzacije, asignacije i cesije ili nabavku na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja duga;
12) nabavku predmeta investicije gotovinskim plaćanjem.
Korisnik može da primi do 1.500.000 miliona evra javne podrške u okviru IPARD programa.


 1. IPARD MERA 3: Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i prodaje poljoprivrednih i proizvoda ribarstva. Ukupan budžet je 82.946.667 EUR
  Investicije se odnose na 3 sektora:
  • Mleko i mlečni proizvodi,
  • Meso i proizvodi od mesa,
  • Sektor voća i povrća
  Iznos donacija od vrednosti ukupnih investicija:
  • 50% ukupnih prihvatljivih troškova, ili
  • Investicije koje se odnose na skladištenje otpada maksimalni intenzitet pomoći može biti veći za 10% (maksimum 60%)
  Minimalni i maksimalni iznosi povraćaja sredstava
  Prerada mleka (min. 20.000 €; maks. 2.000 .000 €);
  Prerada mesa (min. 20.000 €; maks. 1 000 000 €);
  Prerada voća i povrća (min. 20.000 €; maks. 1 000.000 €).


IPARD Mera 7. Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja.
Investicije se odnose na ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekta za pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga.
IPARD fond – IPARD Mera 7. utvrđuje se u procentualnom iznosu od vrednosti prihvatljivih troškova investicije umanjenom za iznos poreza na dodatu vrednost, i to do 65% vrednosti ukupnih prihvatljivih troškova investicije.
Minimalni i maksimalni iznosi ukupnih prihvatljivih investicija:
• Minimalni iznos povraćaja sredstava je 5.000 evra;
• Maksimalni iznos povraćaja sredstava je 300.000 evra;


IPARD Mera 9. Tehnička pomoć. IPARD Merom 9. podržaće se tehnička pomoć i troškovi prouzrokovani sprovođenjem IPARD programa.

Projekti za IPA II i IPARD II fondove EU 

Intenziviranje procesa evropskih integracija otpočinjanjem pregovora za članstvo u Evropskoj uniji u januaru 2014. godine, donelo je velike izazove u pogledu reformi koje treba sprovesti u svim oblastima javnog sektora, privredi i društvu. Istovremeno, 2014. godina je prva godina nove sedmogodišnje finansijske perspektive Evropske unije, tokom koje će Srbiji biti omogućeno da koristi sredstva iz Instrumenta pretpristupne pomoći- IPA i IPARD.


Oblasti u okviru IPA II i IPARD II su:
• Reforme kao deo priprema za članstvo u EU i izgradnja institucija i kapaciteta;
• Društveno-ekonomski i regionalni razvoj;
• Zapošljavanje, socijalne politike, obrazovanje, unapređenje ravnopravnosti polova i razvoj ljudskih resursa;
• Poljoprivreda i ruralni razvoj
• Regionalna i teritorijalna saradnja


MFC će za Vašu kompaniju obaviti svu neophodnu pripremu za izradu poslovnog plana ili projekata za fondove EU (određivanje sadržine, finansijsku analizu i prema potrebi tehnološki i organizacioni aspekt poslovnog plana).


MFC finansijski savetuje klijenta u cilju dobijanja kredita za investiciju:
1. kredita kod poslovnih banaka u zemlji
2. kredita kod banaka u inostranstvu
3. dobijanja kredita kod Fonda za razvoj
4. dobijanja sredstava kod međunarodnih finansijskih institucija (EIB, EBRD)


MFC ima značajna iskustva u pisanju poslovnih planova – biznis plan i projekata za fondove EU ( IPARD , IPA ). Ostvarili smo uspešnu saradnju sa nekoliko fondova i međunarodnih organizacija iz EU, kao i sa ministarstvima Republike Srbije.
Spremni smo da Vas podržimo svojim resursima i znanjem u cilju napretka i razvoja Vašeg preduzeća znajući da je prava podrška neophodna i da će Vašem preduzeću mnogo značiti.

No Internet Connection