Chinese traditional English German Russian Serbian

Izrada finansijske analize

Kvalitetni finansijski izveštaji su neophodni menadžmentu kompanije kako bi detaljno sagledali poslovanje firme i uočili eventualne propuste u radu, kao i što preciznije isplanirali buduće poslovne aktivnosti.
MFC će izradom finansijske analize poslovanja Vaše firme uraditi ispitivanje i ocenu finansijske situacije preduzeća kroz merenje rentabilnosti i profitabilnosti uloženog kapitala i ukupnih poslovnih sredstava, kao i upoređivanje trenutno ostvarenih rezultata sa ostvarenim rezultatima u prethodnim godinama.

Elaborat finansijske analize poslovanja sadrži:
• Prikaz bilansa stanja i uspeha sa horizontalnom i vertikalnom analizom
• Analiza strukture imovine
• Analiza strukture obaveza
• Analiza strukture kapitala
• Analiza prihoda
• Analiza troškova
• Analiza profitabilnosti
• Racio analiza
• Z-score analiza
• Zaključak i preporuke
Ukoliko biste želeli da osim navedenih analiza i pokazatelja, dodatno obradimo još neki segment kroz analizu, možete nam poslati zahtev. Elaborat finansijske analize je moguće proširiti sa dodatnim pokazateljima po želji klijenta.

finansijska analiza

MFC će sve podatke i informacije koje dobije od klijenta u ovom konkretnom slučaju smatrati poslovnom tajnom i zaštititi ih kao strogo poverljive.

No Internet Connection