Chinese traditional English German Russian Serbian

Akreditivi

Akreditiv je pismo ili instrument međunarodnog platnog prometa koji štiti interese prodavca (izvoznika) kao i kupca (uvoznika). Ovaj dokument predstavlja obavezu banke da će izvrštiti plaćanje korisniku akreditiva ukoliko podnese svu dokumentaciju. Primer funkcionisanja akreditiva - Nalogodavac tj. Kupac dobara otvara akreditiv kod banke u korist korisnika akreditiva odnosno prodavca dobara. Banka dostavlja informacije o akreditivu i visini sredstava koje glase na akreditivu. Nakon izvršenog prijema robe od strane kupca, banka plaća prodavcu po fakturi koja je na početku odobrenja akreditiva ispostavljena kupcu i banci. 
Akreditivi u međunarodnoj trgovini se dele na više grupa ali najčešće se koriste: 1. Nostro (uvozni) akreditivi- koje domaći uvoznici otvaraju u korist inostranog prodavca (izvoznika), 2. Loro (loro) akreditivi- koje inostrani kupac otvara domaćem izvozniku (prodavcu), MicroFinance Consulting svojim klijentima pruža kompletnu podršku tokom poslova obezbeđivanja akreditiva koji, između ostalog, uključuju: Savetovanje prilikom prikupljanja potrebne dokumentacije, Analizu finansijskog potencijala i mogućnosti za uzimanje akreditiva, Pregovore sa bankama oko uslova realizacije akreditiva i dr. MicroFinance Consulting je spreman da svojim resursima i znanjem, stane iza Vas i pomogne u realizaciji zahteva, a svoju proviziju naplati nakon odobrenja akreditiva.

Image
No Internet Connection