Chinese traditional English German Russian Serbian

Revolving krediti

Revolving kredit je vrsta kredita kod koga banka odobrava klijentu određeni iznos sredstava, pri čemu se sredstva u okviru tog iznosa mogu koristiti kad god korisnik ima potrebu za istim. Dakle, korisnik ne mora povući celokupni iznos sredstava ovog kredita neposredno nakon odobrenja, već može povući samo onoliko koliko mu je u tom trenutku potrebno. Ostatak može povlačiti kad god mu se pojavi dodatna potreba za finansiranjem i to onom dinamikom kakvu mu nalaže priroda njegovog biznisa (dakle u skladu sa realnim potrebama). Sa druge strane, korisnik može pozajmljena sredstva vraćati (delimično ili u celini) kad god ima viškove priliva sredstava i ponovo ih koristiti kad god mu se za to opet ukaže potreba sve do isteka roka okvirnog kredita. 
Ono što je pri tome veoma bitno, jeste da se kamata kod ovog kredita obračunava i plaća samo na iznos korišćenih sredstava. Dakle, za korisnika praktično jedinu mesečnu obavezu po ovom kreditu predstavlja servisiranje kamate obračunate na prosečan iznos korišćenih sredstava tokom tog meseca. Osim ovoga, neke banke praktikuju da naplaćuju i proviziju na iznos neiskorišćenih sredstava. Ova provizija (ukoliko postoji) je svakako daleko manja od kamate koja se naplaćuje na iznos korišćenih sredstava. 
MicroFinance Consulting je spreman da svojim resursima i znanjem, stane iza Vas i pomogne u realizaciji kreditnog zahteva, a svoju proviziju naplati nakon realizacije kreditnog zahteva.

Image
No Internet Connection