Chinese traditional English German Russian Serbian

Subvencije za poljoprivredu

PODSTICAJI ZA POLJOPRIVREDU 2022

Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo šumarstva i Ministarstvo vodoprivrede je u 2022. godini raspisalo je javni poziv omogućilo podsticaj do 2.000.000,00 dinara po podnosiocu zahteva, dok su određene aktivnosti mogle biti finansirane i do 6.000.000,00 dinara


Korisnici sredstava mogu biti:

 1. Fizičko lice nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
 2. Preduzetnik;
 3. Pravno lice ukoliko ispunjava sledeće uslove, tj. da je registrovano kao:
 • Privredno društvo (da je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i da u strukturi vlasništva ima manje od 25% učešća javnog kapitala);
 • Zemljoradnička zadruga koja ima najmanje deset članova zadruge koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstva u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i pravilnikom kojim se uređuje upis u Registar poljoprivrednih gazdinstva (u daljem tekst: Registar) kao nosioci ili članovi deset različitih registrovanih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstva u aktivnom statusu (da je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice, u skladu sa 25% učešća javnog kapitala).
 • Srednja škola koja se nalazi u aktu o mreži srednjih škola u skladu sa zakonom i ima rešenje o verifikaciji ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja za obrazovni profil u području rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane.

 

Podsticaji za poljoprivredu namenjeni su za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i podrazumevaju povraćaj investicije, i to:

 1. Primarna proizvodnja biljnih kultura: žitarica, industrijskog, aromatičnog i lekovitog bilјa, povrća, voća, grožđa, cveća
 2. Primarna stočarska proizvodnja: proizvodnja mleka (kravljeg i kozijeg), proizvodnja mesa (tov junadi, tov u sistemu "krava-tele", proizvodnja prasadi za tov, odgoj ovaca i živine radi proizvodnje mesa) proizvodnja konzumne ribe, proizvodnja meda i drugih pčelinjih proizvoda.

 

Sredstva podsticaja za poljoprivredu namenjena primarnoj proizvodnji biljnih kultura mogu se iskoristiti za:

 1. nabavku nove mehanizacije i opreme za navodnjavanje;
 2. nabavku nove mehanizacije, nabavku opreme i materijala za zaštitu od bolesti, štetočina, korova, grada, niskih i visokih temperatura;
 3. nabavku novih priključnih mašina i opreme za setvu, sadnju i berbu;
 4. nabavku novih plastenika i opreme za proizvodnju u zaštićenom prostoru
 5. izgradnju, proširenje, rekonstrukciju ili adaptaciju (u daljem tekstu: izgradnja) hladnjača i nabavke nove opreme za hladnjače; (maksimalan iznos do 6.000.000,00)
 6. izgradnju novih objekata namenjenih skladištenju žitarica (silosa i podnih skladišta) i nabavku nove opreme za objekte namenjene skladištenju žitarica; (maksimalan iznos do 6.000.000,00)
 7. nabavku nove opreme i mašina za pripremu proizvoda za tržište.Podsticajna sredstva za poljoprivredu namenjena primarnoj stočarskoj proizvodnji mogu se iskoristiti za:

 1. nabavku nove opreme za poboljšanje organizacije i efikasnosti stočarske proizvodnje i pripremu stočne hrane;
 2. nabavku nove opreme za smeštaj odnosno odgoj mlečnih krava, tovnih junadi, ovaca, koza, prasadi i živine;
 3. nabavku nove opreme za manipulaciju, odlaganje, separaciju i distribuciju čvrstog i tečnog stajnjaka;
 4. nabavku nove opreme kojom se štiti dobrobit životinja;
 5. nabavku kvalitetnih priplodnih grla na domaćem i stranom tržištu;
 6. nabavku nove opreme za ribnjake;
 7. nabavku nove opreme za pčelarstvo.

 

Sredstva podsticaja za poljoprivredu se ne mogu koristiti za:

 1. porezi uključujući porez na dodatu vrednost;
 2. carinske, uvozne i ostale administrativne takse,
 3. troškovi bankarske provizije, troškovi jemstva, prevoza, montaže i drugi operativni troškovi;
 4. troškovi premera i geodetskih snimanja, kupovine, odnosno zakupa zemlјišta;
 5. troškovi kupovine polovne opreme, mehanizacije i materijala;
 6. doprinos u naturi (sopstveni rad i materijal);
 7. troškovi po osnovu ugovora sa nadzornim organom;
 8. troškovi koji ne odgovaraju predračunu radova iz projekta, nerealne količine materijala, naknadni i nepredviđeni troškovi radova.

 

Takođe, donet je program o podsticajima za investicije u poljoprivredi za povećanje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja. Podsticaji za podizanje proizvodnih zasada, u zavisnosti od programa podrške jesu podsticaji za:

 1. nabavku sadnica voćki, vinove loze i hmelja; maksimalno 1.200.000 dinara
 2. nabavku naslona za proizvodne zasade, odnosno radi nabavke kolja kod zasada vinove loze sa sortom Prokupac gajene na tradicionalan način; maksimalno 500.000 dinara
 3. pripremu, obradu zemljišta, kopanje jama za sadnju i sadnju; maksimalno 200.000 dinara
 4. hemijsku analizu zemljišta sa preporukom đubrenja zemljišta za sadnju i/ili ispitivanje mehaničkog sastava zemljišta; maksimalno 100.000 dinara.

 

Program predstavlja državnu pomoć za poljoprivrednike odnosno, obezbeđuju se bespovratna sredstva koja se mogu naplatiti po dostavljanju potrebne dokumentacije i predstavljaju povraćaj uloženih sredstava, odnosno povrat investicije za poljoprivrednike.
Spremni smo da Vas podržimo svojim resursima i znanjem u cilju napretka i razvoja Vašeg preduzeća ili poljoprivrednog gazdinstva znajući da je prava podrška neophodna i da će Vašem preduzeću mnogo značiti.

No Internet Connection