Chinese traditional English German Russian Serbian

Finansijsko izveštavanje i kontroling

Pored izrade poslovnih (business) planova, projekata, studija izvodljivosti i isplativosti, MicroFinance Consulting se bavi i savremenim sistemima praćenja troškova i izrade finansijskih analiza. U savremenom poslovanju MFC je zapazila da firme koje posluju na tržištu imaju poteškoće u sagledavanju realne slike troškova i raspodele troškova po sektorima unutar organizacije.

Na osnovu zapaženog razvili smo model praćenja troškova koji se implementira u poslovanje firme i koristeći metode napredne finansijske analize, praćenja tokova gotovine i mesta nastanka troškova, može pravovremeno i sa izvesnom preciznošću prikazati realno poslovanje firme i dati menadžmentu prave uzročnike troškova. Kroz finansijski menadžment i finansijsku analizu bilansnih pozicija (mesečno, kvartalno ili šestomesečno), bilans stanja i bilans uspeha Vaše kompanije, sa predlozima i savetima za buduće poslovanje i za nove poslovne aktivnosti.
Usluga obuhvata implementaciju MFC metodologije finansijskog izveštavanja i interne kontrole novčanih tokova preduzeća u cilju kreiranja jedinstvenog izveštaja o ostvarenom rezultatu u poslovanju preduzeća.
Izveštaj o ostvarenom rezultatu preduzeća obuhvata elaborat o ostvarenim prihodima i troškovima u mesecu koji su razvrstani po unapred definisanim sektorima poslovanja klijenta a u skladu sa MFC metodologijom i izračunatom realnom cenom koštanja proizvoda. Pored navedenog ovaj izveštaj obuhvata još i ostvarene novčane tokove priliva i odliva novca zasnovane na bilansnim i vanbilansnim podacima.
Proces implementacije modela praćenja troškova

finansijska analiza

MFC će tokom cele poslovne godine pratiti i podržavati Vaš biznis kako bi doprineli rastu profita, boljoj poziciji na tržištu i lakšoj realizaciji krupnih investicionih projekata

No Internet Connection