Chinese traditional English German Russian Serbian

Transferne cene

transferneCene

Transferne cene predstavljaju cene po kojima se proizvodi prodaju povezanim licima ili po kojima se vrše usluge između povezanih lica.
Licem povezanim sa obveznikom (u smislu Zakona o porezu na dobit pravnih lica) smatra se ono fizičko lice u čijim se odnosima sa obveznikom javlja mogućnost kontrole ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke. U slučaju posrednog ili neposrednog posedovanja najmanje 25% akcija ili udela smatra se da postoji mogućnost kontrole nad obveznikom.
Transferne cene, takođe, obuhvataju i davanje međusobnih pozajmica ili kredita.
MicroFinance Consulting nudi Vam IZRADU ELABORATA O TRANSFERNIM CENAMA ( IZRADA STUDIJE O TRANSFERNIM CENAMA ) prema važećoj zakonskoj regulative, OECD smernicama za primenu pravila o transfernim cenama, Pravilnika o transfernim cenama i metodama koje se po principu “van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cena transakcija između povezanih lica.
Uz poreski bilans poreski obveznik dužan je da podnese elaborat o transfernim cenama ( Izveštaj o transfernim cenama), ukoliko je imao transakcije sa povezanim licima. Dokumentacija je osnova koja sadrži argumentaciju, neophodnu za analizu transfernih cena i njihove usklađenosti sa načelom ˝van dohvata ruke˝.
Elaborat o transfernim cenama ( Studija o transfernim cenama ) mora se dostaviti u zakonski predviđenom roku koji je za pravna lica 180 dana od isteka poreskog perioda ( 30.06.) a za preduzetnike 15. Mart naredne godine.
Elaborat o transfernim cenama ( Studija o transfernim cenama ) može sadržati:
1. Analizu grupe povezanih pravnih lica kojima pripada obveznik
2. Analizu delatnosti
3. Funkcionalnu analizu
4. Izbor metoda za proveru usklađenosti transfernih cena sa cenama utvrđenim po principu ‘van dohvata ruke’
5. Analizu putem baze podataka softverskog paketa specijalizovanog za transferne cene
6. Obrazloženje prometa transfernih cena u postupku poreske kontrole
7. U zavisnosti od poslovanja preduzeća i vrsta transakcija koje su nastale između povezanih lica,
MicroFinance Consulting može za Vašu firmu izvršiti:
1. Izradu skraćenog izveštaja o transfernim cenama ( Izrada skraćene studije o transfernim cenama )
2. Izradu izveštaja o transfernim cenama ( Izrada studije o transfernim cenama ) u punom obliku
Za sve informacije po pitanju izrade elaborata o transfernim cenama, možete nas pozvati ili poslati mail, koji možete videti na našoj stranici ˝Kontakt˝.

 

No Internet Connection